Γεν(ο)ικολογίεςΒλεφαρίδες τεντωμένες
Ποτέ..σιγά μη κλείσουν
Όραμα δεν θα υπάρξει
Αλλαγή ανέγγιχτη 
Οικονομία στις σκέψειςΟικολογικές μοιάζουν
σαν τοξικά πανιά ανεμίζουν
Σαν να μη φτάνουν οι γραμμές
Του μυαλού που κυματίζουν
Υπεραπλουστεύσεις για ευπορία
Αόριστες για τις καρδιές, σε ένα
Μπουρδέλο.
Μπουρδέλο ατακτοποίητο,
Και οι αισθήσεις πουθενά.
Διαολοστάλθηκαν,
Αρκεί να μην ταλαιπωρηθούν
Και ενοχληθούν
Οι χειρουργοί , Οι Γενικολόγοι
Που
Νυστέρια κι αστέρια

Τα 'καναν ίσα κι' όμοια...

Σχόλια